Matlamat Sekolah

Matlamat Sekolah

Matlamat STK

  • Berusaha ke arah pencapaian mutu, peningkatan dan pencapaian kecemerlangan di bidang kurikulum, kokurikulum serta lain-lain bidang di peringkat sekolah.
  • Mewujudkan sebuah iklim dan budaya sekolah yang positif bagi melahirkan sebuah sekolah yang berkesan dengan menggerakkan segala sumber tenaga di sekolah dan masyarakat setempat.
  • Melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada sekolah, masyarakat dan negara.


Bahagian Kurikulum

  • Mencapai 100% kelulusan dalam semua peperiksaan awam iaitu Penilaian Menengah Rendah, Sijil Pelajaran Malaysia dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia.
  • Memastikan 40% calon mencapai gred A dalam semua mata pelajaran Penilaian Menengah Rendah .
  • Memastikan 10% calon mencapai gred A dalam semua mata pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia.
  • Memastikan 5% calon mencapai gred A dalam semua mata pelajaran Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia.

 

Bahagian Ko-Kurikulum

  • Menjadi johan dalam setiap pertandingan kokurikulum dan acara sukan yang disertai di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.

 

More in this category: « Logo Sekolah Objektif Sekolah »

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account